Info

Hieronder kan je een aantal afspraken vinden die ook in het huishoudelijk reglement van de crèche staan. Indien je hierover vragen hebt kan je ons altijd contacteren.

Opvangplan

 • De overeenkomst vermeldt steeds de begin- en de einddatum van de opvangperiode.
 • Elke wijziging in de overeenkomst dient minstens 1 maand vooraf besproken te zijn en akkoord bevonden. Indien dit niet het geval is dient de voorafgaande overeenkomst gevolgd te worden, alsook de prijzen en facturen die hier afhankelijk van zijn.
 • Bij de inschrijving wordt er een inschrijvingsgeld gevraagd van € 150,00 om de administratieve kosten te dekken en de plaats van u kind te garanderen. Dit inschrijvingsgeld dient op onze rekening te staan uiterst 5 werkdagen na ondertekening van het contract. (BE08 7340 2082 6313). Indien dit niet het geval is kunnen wij u plaats voor u kind niet garanderen.
 • In een voldagverblijf zijn alle maaltijden (warme maaltijd ’s middags & vieruurtje) inbegrepen alsook de luiers.
 • Flessenvoeding (niet klaar gemaakt) en dieetvoeding worden steeds meegebracht door de ouders.
 • Het kinderdagverblijf staat borg voor gezonde en aangepaste voeding volgens de leeftijd van het kind.
 • De overeenkomst kan steeds door beide partijen opgezegd worden. Bij het niet naleven van de opzeggingstermijn van 2 maanden zal steeds een vergoeding van 2 x de maandelijkse prijs gevraagd worden.

Afwezigheid en verlof

 • Bij niet verwittigen voor 9 uur ’s morgens zal de dagprijs aangerekend worden.
 • Bij laattijdige afhaling rekenen wij een vergoeding van € 5,00 per begonnen kwartier aan.
 • In de maand januari zal aan de ouders overgemaakt worden welke de sluitingsdagen van de crèche zijn voor het lopende jaar.
 • Langdurige afwezigheid wegens ziekte, verlof of familiaal verlet moet steeds meegedeeld worden aan de verantwoordelijken.
 • Het kind krijgt afwezigheidsdagen (3 weken per jaar. Dus komt je kind 1 dag per week naar de opvang, dan krijgt het 3 afwezigheidsdagen per jaar) hiervoor wordt € 6,00 per dag verrekend op het volgende factuur. Zijn de dagen op en is je kind afwezig, dan wordt de dagprijs aangerekend. In beide gevallen krijg je wel een fiscaal attest voor die dag.
 • Jaarlijks wordt er een fiscaal attest uitgeschreven voor kinderen tot 3 jaar.

Ziekte

 • Wanneer het kind plotseling ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de opvang mogen de verantwoordelijken een behandelend geneesheer raadplegen. (De kosten van de raadpleging en de medicatie zijn steeds ten laste van de ouders.)
 • In de opvang mogen wij slechts één maal een koortswerend middel toedienen. Indien het daarna opnieuw nodig is  moet het kind worden opgehaald en dient dit thuis gegeven te worden. Per toediening van koortswerend middel dat de kinderen niet van thuis bij hebben (Perdolan siroop) vragen wij een vergoeding van € 1,00.
 • Medicatie vragen wij zoveel mogelijk thuis te geven. Indien dit in de opvang moet gegeven worden gebeurt dit enkel en alleen in overleg met de ouders en steeds met doktersattest. Als er geen attest is mogen we het niet geven.
 • Zieke kinderen horen niet thuis in een opvang. Zowel voor hun eigen rust als voor besmetting naar de andere kinderen toe.

Varia

 • Reservekledij, tut, knuffel, luierzalf, koortswerend middel en zonnecrème (in de zomer) dienen zelf meegebracht te worden.
  • Reservekledij: mag in de opvang blijven of moet steeds in de tas zitten.
  • Tut en knuffel: moeten altijd in de opvang blijven, en worden op geregelde tijdstippen mee naar huis gegeven om te wassen of te vervangen.
 • Vanaf het moment dat uw kindje stapt vragen we om pantoffeltjes/schoenen mee te brengen die in de opvang kunnen blijven.
 • Afhaling van het kind door derden wordt altijd gemeld aan de verantwoordelijken.
 • We vragen om aanwezig te zijn voor 9.00u indien u kind nog een dutje doet in de voormiddag.
 • Bij de start van de opvang heeft het kind recht op een halve ‘wendag’ in de opvang.
 • Alle geleverde informatie betreffende uw gezinssituatie vallen onder de privacywet.
 • Alle klachten of opmerkingen worden in eerste instantie besproken met de verantwoordelijken.
 • Ten alle tijden kan er een klacht ingediend worden bij Kind en Gezin op het nummer 02-5331414, Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
 • De ouders hebben het recht op onaangekondigde tijdstippen de crèche te bezoeken en alle ruimtes te betreden waar de kinderen verblijven.
 • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de crèche.
 • De kindjes worden gewassen, gekleed en gevoed naar de crèche gebracht.
 • We vragen om geen verjaardagscadeautjes voor ieder kindje apart mee te brengen. Indien u toch een cadeau wenst te geven, geef dan 1 voor alle kindjes of iets om met z’n allen van te smullen in de crèche.
 • De verantwoordelijken van de crèche verklaren in orde te zijn met de volgende attesten:
  – Brandverzekering
  – Voedselattest
  – Attest van toezicht Kind en Gezin
  – Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  – Verzekering lichamelijke ongevallen
 • De opvang houdt van elk kind een inlichtingenfiche bij, die door de ouders wordt ingevuld en ondertekend .
 • We houden dagelijks een aanwezigheidsregister bij, waar het uur van aankomst en vertrek op zal genoteerd worden.
 • We zijn in het bezit van het kwaliteitshandboek en deze  kan ten alle tijden geraadpleegd worden.
 • Deze overeenkomst en huishoudelijk reglement kunnen gewijzigd worden. Dit word steeds overgemaakt aan de ouders.

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik ervan te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren en voor social media. Meer info kan je vinden in ons cookiebeleid. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website of door hier op de knop \'akkoord\' te klikken toestemming voor het gebruik van cookies.  Cookiebeleid